Spelregelkennis.nl is vrijwillig aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Hiermee willen wij zo goed mogelijk voldoen aan de eisen die door de overheid gesteld worden aan bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Aangezien wij jouw gegevens verwerken vinden wij dat wij hier zorgvuldig mee moeten omgaan, ook als we daar (nog) niet toe verplicht zijn.
Wij vinden het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn naar jou toe. Daarom delen wij welke gegevens wij van jou vragen en waarom.

Account

 • Gebruikersnaam: Technisch noodzakelijk om in te loggen
 • Voor + achternaam: Adressering en identificering
 • Emailadres: Technisch noodzakelijk om in te loggen en contact te kunnen leggen
 • Wachtwoord: Technisch nodig om jouw gegevens te beschermen
 • Provincie: Statistisch gegeven
 • Woonplaats: Statistisch gegeven
 • Geboortedatum: Statistisch gegeven
 • Opleidingsniveau: Statistisch gegeven
 • Rol: Statistisch gegeven
 • Ervaring als scheidsrechter: Statistisch gegeven
 • Groep: Statistisch gegeven
 • Sport: Statistisch gegeven
 • Ervaring in de sport Statistisch gegeven
 • Geslacht: Statistisch gegeven en adressering

Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief worden he voor- en achternaam gebruikt om je te kunnen adresseren. Daarnaast is je emailadres natuurlijk noodzakelijk om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. Tot slot maken we gebruik van je persoonlijke data om de nieuwsbrief zo goed mogelijk aan te laten sluiten op jouw interesses. Wij delen geen informatie van de gegevens van de nieuwsbrief met derden.

Contactformulier

Voor het contactformulier willen we je graag kunnen adresseren en hiervoor vragen we om je naam. Wat onmisbaar is om je vraag te kunnen beantwoorden is een manier om contact te leggen en wij vragen daarom om je emailadres. De informatie die via het contactformulier wordt ontvangen wordt uitsluitend gebruikt om je vraag te beantwoorden en wordt niet met derden gedeeld.

Wat wordt openbaar gedeeld?

 • De voor- en/of achternaam wordt op de website geplaatst in combinatie met statische gegevens. Denk hierbij aan een top tien waar je persoon in staat icm de beste score.

Wat wordt met clubs en educatieve instellingen gedeeld?

 • De voor en achternaam wordt aan de club / educatieve instelling verstrekt. Zij kennen jou al en faciliteren het gebruik van Spelregelkennis.nl.
 • De statistische data wordt aan de club/educatieve instelling verstrekt. Met de statistische data kan de club / educatieve instelling jou beter maken.

Wat wordt met derden gedeeld?

 • De statistische data wordt aan derden verstrekt.

Wat wordt niet met derden gedeeld?

 • De voor- en achternaam wordt niet aan derden verstrekt.
Je mag zelf kiezen of je gebruik wilt maken van de diensten van Spelregelkennis. De voorwaarde die wij stellen aan het gebruik van onze diensten is het beschikbaar stellen van data die voor anonieme verwerking wordt gebruikt.
Je kunt je eigen gegevens inzien in je eigen dossier. Hiervoor moet je zijn ingelogd met je eigen gegevens. Daar zie je welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen.
Je hebt het recht om je gegevens aan te passen. Bijna alles kun je ook aanpassen in je dossier, maar een aantal zaken om technische redenen niet:
 • Gebruikersnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Gebruikersnaam

Een gebruikersnaam aan te passen heeft een forse impact op ons digitale systeem. Daarom is dit onmogelijk gemaakt.

Geslacht

Wij hebben ervoor gekozen om geslacht niet door de eindgebruiker aan te kunnen laten passen omdat deze wijziging statistisch gezien zelden voorkomt.

Geboortedatum

Iedereen heeft slechts één geboortedatum en daarom is het niet mogelijk de geboortedatum zelf aan te passen.

Correctierecht

Mocht informatie onjuist zijn kun je deze dus zelf aanpassen. Wil je jouw geslacht of geboortedatum aanpassen, dan doen wij dat voor je. Je kunt dit verzoek indienen via account@spelregelkennis.nl. Hiervoor zijn wel aanvullende eisen waarmee je moet kunnen aantonen dat de informatie die je wilt aanpassen daadwerkelijk onjuist is (en daarom gecorrigeerd moet worden) en dat jij ook echt de eigenaar bent van de gegevens. Toegang tot het emailadres is daarom onvoldoende en wij vragen om aanvullende informatie.