Als individuele speler is het gratis om te registreren en te spelen op spelregelkennis.nl! Je kunt je voor een sport aanmelden en dan direct aan de slag om meer kennis op te doen van die sport.

Het is noodzakelijk om te registreren. Ons doel is om jou duidelijk te maken waar je kunt verbeteren en hiervoor is het wel nodig om te weten wie jij bent. Bij je registratie vragen wij om aanvullende informatie. Deze informatie gebruiken wij om anonieme statistieken op te kunnen stellen en niet om jouw gegevens door te verkopen aan andere partijen. Hoe wij precies met jouw informatie omgaan kun je lezen in de Privacy Policy. Waar wij heel duidelijk in zijn: wij verkopen geen gegevens die direct naar jou te herleiden zijn!

Veel plezier en succes bij het leren van je sport(en)!

Registreer je hier voor veldvoetbal.

Met sportieve groet,

Het Spelregelkennis team